Si në kohën e Gjergj Kastriotit Skenderbe! BASHKIMI SHPIRTËROR I SHQIPTARËVE NË BOTË!
            Si në kohën e Gjergj Kastriotit Skenderbe!BASHKIMI SHPIRTËROR I SHQIPTARËVE NË BOTË!

Klikoni këtu për ta parë Konferencën ndërkombëtare të datës 1 maj 2021 në Youtube!                                      

 

Për nder të ditës ndërkombëtare të punëtorëve, më 01.05.2021 nga ora 16:00 Lobi Shqiptar mbajti konferencën-online,  për investorët potenciale në atdhe! 

Organizuar nga Lobi Shqiptar, për nder të ditës ndërkombëtare të punëtorëve, më 01.05.2021 duke filluar nga ora 16:00 mbahet konferenca online e investorve potencial të projekteve të ndryshme në Atdhe në fushat:

-Bujqësi                                                - Blegtori

-Energji                                                 -Miniera

-Turizëm                                               -Mjekësi,

-Ujrave

 

Në këtë konferencë morën pjesë investorë nga,

Gjerman, Zvicra, Franca, Izraeli, Emiratet e Bashkuara etj.

 

Ishin të ftuar pjesëmarrës nga institucionet e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi.

Konferenca u mbahet në gjuhën shqipe, anglishte, pjesërishtë edhe gjermanishte.

 

I ftojmë të ineresuarit që edhe më tej ti përgatisin idetë dhe projektet e tyre, në formë të ekspozeve apo edhe BIZNISPLANEVE, dhe të paraqiten  duke plotësuar formularin e poshtëshenuar apo ti dërgojnë në emailin:

 

invest@lobi-shqiptar.com

 

 

 

VERTRAULICHE INFORMATIONEN und Geheimhaltung
nachstehende Vertraulichkeits- und Nichtumgehungsvereinbarung − nachfolgend VERTRAG genannt − geschlossen, der für die Rechtsnachfolger beider PARTEIEN gleichermaßen gilt.

Bitte laden Sie es auf Ihren Computer herunter, unterschreiben Sie es und senden Sie es per E-Mail im PDF-Format.
NCNDA-KLAQI-XXX.doc
Microsoft Word-Dokument [90.5 KB]
CONFIDENTIAL INFORMATION
CONFIDENTIAL INFORMATION and confidentiality
The following confidentiality and non-circumvention agreement - hereinafter referred to as the CONTRACT - has been concluded, which applies equally to the legal successors of both PARTIES.

Please download it on your computer, sign it and email it in PDF format.
NDA - english.docx
Microsoft Word-Dokument [23.6 KB]
INFORMACION KONFIDENCIAL dhe konfidencialitet
Marrëveshja e mëposhtme e konfidencialitetit dhe mos-shmangies - e referuar më tej si KONTRAT - ka përfunduar, e cila zbatohet në mënyrë të barabartë për pasardhësit ligjorë të të dyja Palëve.

Ju lutëm ta shkarkoni në komjuterin e juaj ta nënshkruani dhe ta dërgoni me email në PDF- format.
NCNDA-KLAQI- SHQIP.doc
Microsoft Word-Dokument [90.5 KB]

Ihre Formularnachricht wurde erfolgreich versendet.

Sie haben folgende Daten eingegeben:Bitte korrigieren Sie Ihre Eingaben in den folgenden Feldern:
Beim Versenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Hinweis: Felder, die mit * bezeichnet sind, sind Pflichtfelder.

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
Diese Homepage wurde von Lobi Shqiptar erstellt: