Si në kohën e Gjergj Kastriotit Skenderbe! BASHKIMI SHPIRTËROR I SHQIPTARËVE NË BOTË!
            Si në kohën e Gjergj Kastriotit Skenderbe!BASHKIMI SHPIRTËROR I SHQIPTARËVE NË BOTË!

KOMISIONI PËR ORGANIZIMIN E MËSIMIT PLOTËSUES NË DIASPORË

Xhevdet Ferizi - Kosovë

Diaspora Shqiptare përfshin afërsisht gjysmën e qytetarëve të saj. Një pjesë të madhe të kësaj mërgate e përbëjnë fëmijët dhe të rinjtë e moshës së arsimit të detyrueshëm, pjesa më e madhe e të cilëve janë të lindur jashtë Kosovës.

Në bazë të një vendimi në Konferencën së parë online të datës 19 dhe 20 dhjetor të vitit 2020 u vendos që të gjenden mundësitë e një projekti dhe modeli ku duhet zhvilluar një modeli i përkujdesjes/mbështetjes institucionale të mësimit plotësues në gjuhën amtare, qëllimet parësore të të cilit janë: 

ruajtja dhe zhvillimi i identitetit kombëtar,
integrimi më i lehtë në shoqëritë vendore përmes afirmimit dhe zhvillimit të identitetit  kombëtar/kulturor dhe   
integrimi më i  lehtë në shoqërinë e Atdheut, në rast të kthimit.
Janë kryer dhe vazhdojnë të kryhen veprime të interesit të veçantë, ku veçohen:

Janë identifikuar shkollat dhe format e ngjashme të organizimit institucional (që financohen nga qeveritë e shteteve ku jeton mërgata jonë) apo ato të vetorganizimit kulturor qytetar (të vetëfinancuara, komerciale apo nga donatorë joqeveritarë) të mësimit plotësues në diasporë në vende të ndryshme të botës;
Duhet realizuar baza e të dhënave themelore për këto shkolla dhe qendra dhe format e  organizimit dhe të mbështetjes së tyre bashkë me shkallën e përfshirjes së nxënësve në to. (aktualisht rezulton që duhet të  jenë  të përfshirë rreth 50.000 nxënëse dhe nxënës në në gjuhën shqipe);

Komisioni për organizimin e mësimit plotësues në diasporë, është duke bërë përpjekje të aktivizoj një platformë, ku do ti mundësonte fëmijve të Diasporës shqiptare, ta ruante gjuhën dhe kulturën. Së shpejti do të aplikohet Platforma eDukata.

Platforma eDukata:

Mbi thelbin e çështjes, mishin dhe patatet, siç do të thoshin irlandezët, platformën arsimore. Kurrikula jonë për pilot diasporën, bazohet në standardin Kosovë / Shqipëri, i cili vetë po përpiqet të sinkronizohet me standardin e arsimit të BE-së. Është e rëndësishme të theksohet këtu, që ndërsa faza e parë është diaspora shqiptare, faza 1.5, e cila do të pasojë shpejt është për diasporën greke, gjithashtu një diasporë e vendosur me 3-5 milion njerëz në mbarë botën, me të njëjtat pikë dhimbje edukative si fqiu verior I tyre me aspirata të BE-së. Është e rëndësishme për ne që të bashkëpunojmë në këtë përpjekje me një vend dhe kulturë që është ngjitur me tonën, për të nderuar vlerat evropiane të bashkëpunimit dhe diplomacisë, dhe për të mësuar nga njëri-tjetri ndërsa ecim përpara. Edukatorët për të dy diasporat janë shumë të kualifikuar dhe me përvojë, dhe do të punojnë së bashku drejt qëllimeve të përbashkëta, duke mundësuar shkëmbimin kulturor në një shkallë që nuk është parë më parë, midis këtyre dy kulturave. Faza e dytë është gjithashtu në nisje. Ekipi ynë është në kontakt me edukatorët në të gjithë Ballkanin për të krijuar platformën arsimore për gjuhët Boshnjake, Serbe, Turke dhe Rome. Duke mundësuar arsimin e diasporës në të gjithë BE-në për këto kombësi, por gjithashtu duke siguruar arsimim vendas për pakicat brenda Ballkanit po ashtu - një shkëmbim i dyanshëm. Arsimi nuk duhet të kufizohet nga kufijtë; Ballkani ka vuajtur shumë gjatë tre dekadave të fundit dhe BE ka investuar këtu shumë për të ndihmuar në krijimin e vlerave të tyre të bashkëpunimit dhe arsimit për vendet që aspirojnë të i bashkohen. Ne besojmë se është koha që ne, banorët e këtij gadishulli të bukur, të punojmë së bashku, si njerëz me vullnet të mirë, drejt një qëllimi të përbashkët dhe të sigurojmë edukim dhe ndriçim për fëmijët tanë në të gjithë botën, dhe në nivel lokal, duke shmangur konfliktet që na kanë përcaktuar ne deri tani.


 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
Diese Homepage wurde von Lobi Shqiptar erstellt: