Si në kohën e Gjergj Kastriotit Skenderbe! BASHKIMI SHPIRTËROR I SHQIPTARËVE NË BOTË
            Si në kohën e Gjergj Kastriotit Skenderbe!BASHKIMI SHPIRTËROR I SHQIPTARËVE NË BOTË 

Lobi Shqiptar, është një organizatë jo qeveritare e cila ka për qëllim ti bashkojë shoqatat, klubet, organizatat, grupacionet, bashkësitë, federatat, unionet, bashkësitë fetare, subjectet.

 

Lobi do të jetë zëri shqiptarëve në gjithë botën.

 

Lobi është organizatë jo fetare dhe jo partiake.

Pa dallim regjioni, religjioni, gjinie, ngjyre, orijentimit politics.

 

 

Lobi ka për detyrë krijimin e urave bashkëpunuese, në mes të organizatave, qeverive dhe angazhohet në faktorizimin e mërgatës shqiptare! 

 

LOBI EURO-ATLANTIK SHQIPTAR I THEMELUAR MË 20.02.2016 NË LÖRRACH TË GJERMANISË!

 

I RISTRUKTURUAR MË 30.03.2019 NË FREIBURG TË GJERMANISË!

 

LOBI SHQIPTAR SELIN E VET E KA TË REGJISTRUAR NË FEUSISBERG TË ZVICRES.

 

Lobi Euro-Atlantic Shqiptar në themelimin e 20.02.2016, nga të pranishmit nxorri një kryesi të ngushtë, prej pesë anëtarëve, ku Kryetar i saj u zgjodh Skenderbeg Klaiqi!

 

Lobi Euro-Atlantic Shqiptar, arriti që ti themeloj shumë degë dhe nëndegë në vendet e ndryshme perendimore, krysishtë në Europë, duke ndërtuar ura lidhëse edhe me Ligën Qytetare dhe lobistët nga SHBA.

 

 

Lobi Shqiptar si vazhdimësi e Lobit Euro-Atlantic Shqiptar, e ka Statutin, Kryesinë, Amblemën, Logon, e mbrojtur me ligj, të Lobit Euro-Atlantic Shqiptar dhe të Lobit Shqiptar!

 

Në bazë të mbledhjës së mbajtur me 30 Mars 2019 ne Freiburg te Gjermanisë, me karakter gjithëpërfshirës te Mërgates Shqiptare dhe, marrëveshjeve te dalura nga kjo mbledhje, nga Këshilli Drejtues ëevhtihevic ne mbledhjen e mbajtur të datës 30.03.2019, është emëruar Komisioni Statutar prej tre anëtaresh, i cili ne cilësinë e Grupit punues të hartoj Statutin e LSH. Anëtarët e Kryesisë së Lobit / Këshilli drejtues, duke shprehur vullnetin dhe dëshirën e tyrë të lirë për t'a organizuar në mënyrë institucionale dhe të structuar mërgatën shqiptare anembanë globitheituitu tara kërkesa dhe nevoja reale të kohës, 

 

 

Në këtë mbledhje, fillimishtë u muar vendimi që Lobi Euro-Atlantic Shqiptar të quhet Lobi Shqiptar, ku u themelue një Kryesi e re, që përbehej kryesisht nga intelektualët shqiptar nga Diaspora!

 

Lobit Shqiptar konfirmoj edhe një herë themeluesin e saj, për President z. Skenderbeg Klaiqin!

 

Lobi do të jetë zëri shqiptarëve në gjithë botën.

 

Lobi është organizatë jo fetare dhe jo partiake.

Pa dallim regjioni, religjioni, gjinie, ngjyre, orijentimit politics.

 

Lobi ka për detyrë krijimin e urave bashkëpunuese, në mes të organizatave, qeverive dhe angazhohet në faktorizimin e mërgatës shqiptare! 

 

LOBI EURO-ATLANTIK SHQIPTAR I THEMELUAR MË 20.02.2016 NË LÖRRACH TË GJERMANISË!

 

I RISTRUKTURUAR MË 30.03.2019 NË FREIBURG TË GJERMANISË!

 

LOBI SHQIPTAR SELIN E VET E KA TË REGJISTRUAR NË FEUSISBERG TË ZVICRES.

 

Lobi Euro-Atlantic Shqiptar në themelimin e 20.02.2016, nga të pranishmit nxorri një kryesi të ngushtë, prej pesë anëtarëve, ku Kryetar i saj u zgjodh Skenderbeg Klaiqi!

 

Lobi Euro-Atlantic Shqiptar, arriti që ti themeloj shumë degë dhe nëndegë në vendet e ndryshme perendimore, krysishtë në Europë, duke ndërtuar ura lidhëse edhe me Ligën Qytetare dhe lobistët nga SHBA.

 

 

Lobi Shqiptar si vazhdimësi e Lobit Euro-Atlantic Shqiptar, e ka Statutin, Kryesinë, Amblemën, Logon, e mbrojtur me ligj, të Lobit Euro-Atlantic Shqiptar dhe të Lobit Shqiptar!

 

Në bazë të mbledhjës së mbajtur me 30 Mars 2019 ne Freiburg te Gjermanisë, me karakter gjithëpërfshirës te Mërgates Shqiptare dhe, marrëveshjeve te dalura nga kjo mbledhje, nga Këshilli Drejtues ëevhtihevic ne mbledhjen e mbajtur të datës 30.03.2019, është emëruar Komisioni Statutar prej tre anëtaresh, i cili ne cilësinë e Grupit punues të hartoj Statutin e LSH. Anëtarët e Kryesisë së Lobit / Këshilli drejtues, duke shprehur vullnetin dhe dëshirën e tyrë të lirë për t'a organizuar në mënyrë institucionale dhe të structuar mërgatën shqiptare anembanë globitheituitu tara kërkesa dhe nevoja reale të kohës, 

 

 

Në këtë mbledhje, fillimishtë u muar vendimi që Lobi Euro-Atlantic Shqiptar të quhet Lobi Shqiptar, ku u themelue një Kryesi e re, që përbehej kryesisht nga intelektualët shqiptar nga Diaspora!

 

Lobit Shqiptar konfirmoj edhe një herë themeluesin e saj, për President z. Skenderbeg Klaiqin!

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
Diese Homepage wurde von Lobi Shqiptar erstellt: